Honda

Disclaimer

Algemeen

Deze website onder het adres http://www.hondaverzekeringen.nl (deze "Website") wordt beheerd door of namens Honda Nederland B.V. ("Honda Nederland"). Ons geregistreerd adres is Postbus 75100, 1117 ZR SCHIPHOL-RIJK. Wij zijn ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24156489.

Op de inhoud en het gebruik van deze Website zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Het gebruik van deze Website houdt aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden in en eventuele wijzigingen daarvan. Indien u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoekt Honda Nederland u deze Website verder niet te bezoeken of te gebruiken. Voor bepaalde acties, promoties of wedstrijden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Indien u mee wilt doen met een dergelijke actie, promotie of wedstrijd, dient u akkoord te gaan met de daarop van toepassing zijnde voorwaarden. In geval van een eventuele tegenstrijdigheid tussen dergelijke voorwaarden en deze gebruiksvoorwaarden, prevaleert het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden.

Honda Nederland behoudt zich het recht voor deze Website en de informatie daarop alsmede deze gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek daarom regelmatig deze pagina op deze Website voor eventuele aanpassingen of wijzigingen.

Inhoud van deze Website

Alle informatie en materialen op deze Website zijn bedoeld voor algemene informatie doeleinden. Beslissingen op basis van de informatie op deze Website zijn voor uw eigen rekening en risico.

Privacybeleid