Auto wijziging

Auto wijziging

Heeft u een andere Honda aangeschaft, vult u dan hieronder de gewijzigde gegevens in.

Gegevens verzekeringnemer

Eigen formulier

Gegevens vervangende te verzekeren Honda

Uw kenteken

Aan de hand van uw kenteken zoeken wij de gegevens van uw motorrijtuig op.

Uw Honda

Model:
Honda Jazz
Uitvoering:
1.4i es sport cvt Uitvoering onjuist?
Bouwjaar:
2004
Gewicht:
1011 kg
Nieuwwaarde:
€ 22045,- Nieuwwaarde onjuist?

Uw Honda

Accessoires
De niet tot de standaarduitrusting behorende onderdelen, die aan het motorrijtuig zijn bevestigd, terwijl de (rij-) technische staat van het motorrijtuig zonder vervanging van die onderdelen of zonder het aanbrengen van één of meer aanpassingen daardoor niet wordt beïnvloed. De op het motorrijtuig aangebrachte beschildering en belettering worden tevens gezien als accessoires.
Vul in aan de hand van kenteken

Aanvullende gegevens

Accessoires
De niet tot de standaarduitrusting behorende onderdelen, die aan het motorrijtuig zijn bevestigd, terwijl de (rij-) technische staat van het motorrijtuig zonder vervanging van die onderdelen of zonder het aanbrengen van één of meer aanpassingen daardoor niet wordt beïnvloed. De op het motorrijtuig aangebrachte beschildering en belettering worden tevens gezien als accessoires.

Algemene voorwaarden:
Verzekeringnemer verklaart d.m.v. het versturen van dit formulier akkoord te zijn met de toepassing van de algemene voorwaarden. De ondergetekende verklaart, mede gelet op de inhoud van art. 7:928 BW (mededelingsplicht), dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld, de op grond van deze wijziging op te maken polis te zullen aanvaarden en de verschuldigde premie tijdig te zullen voldoen.

Submit Eigen formulier